دوفصلنامه تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی به استناد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تائیدیه شماره 86247 مورخ 1398/12/05 با صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه­‌ای ایران منتشر می‌شود.

 

هزینه داوری مقاله:  رایگان می‌باشد

 

هزینه چاپ مقاله: هر صفحه 250000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می ­شود.