مجله تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی مقالات مرتبط با کلیه شاخه‌های اقتصاد توسعه و نهادی را که قبلاً به چاپ نرسیده و یا برای درج به مجلات دیگر ارسال نگردیده،  به منظور چاپ مورد داوری قرار داده و در صورت تأیید چاپ می‌نماید.

- نوبسندگان مقالات برای ارسال مقاله باید ابتدا در وب سایت نشریه ثبت نام نمایند. بدین منظور برای تسهیل در ارسال مقاله، نویسندگان می توانند لینک بارگذاری شده را  دانلود نمایند.

http://www.esard.ir/contacts?_action=signup

 - فایل اصلی مقاله: فایل WORD کامل مقاله (حداکثر 20 صفحه که منطبق با شیوه نامه فصلنامه باشد) بدون مشخصات  نویسندگان، در این فایل چکیده فارسی در ابتدا و چکیده لاتین و منابع به لاتین در انتهای مقاله قرار می گیرد. درج واژگان کلیدی و طبقه‌بندی JEL  ضروری است.

- فایل مشخصات نویسندگان: فایل WORD شامل مشخصات نویسنده/نویسندگان(زیر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده ها به ترتیب اولویت نوشته شود و سپس  بصورت پاورقی مرتبه علمی، گروه یا رشته تحصیلی، دانشگاه و پست الکترونیکی آورده شود. واژه (نویسنده مسئول) حتما در پاورقی و مقابل اسم نویسنده مسئول درج شود).‌ ارسال شود. در این فایل علاوه بر مشخصات نویسندگان باید این اطلاعات نیز منعکس شود: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 250 کلمه و کاملاً متناظر با یکدیگر)؛ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه و کاملاً متناظر با یکدیگر).

فایل های تکمیلی: فایل pdf اصل مقاله بدون نام نویسندگان

- حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در دوفصلنامه توسعه و اقتصاد نهادی دو ماه است.

- نشریه حداکثر ظرف مدت سه هفته نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله) را به نویسنده اعلام خواهد کرد.

- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده ارسال کننده مقاله بوده و مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای ارسال مقاله بایستی موافقت استاد یا استادان راهنمای خود را جلب کرده باشند.

تذکر مهم: نویسندگان محترم برای ارسال مقالات خود علاوه بر بارگذاری فایل اصل مقاله،فایل مشخصات نویسندگان،چکیده میبایست فرم تعهد نامه به سردبیر و فرم تعارض منافع نویسندگان را نیز تکمیل و ارسال نمایند.

تذکر مهم:

1- زمانی که مقاله نویسنده(گان) در نشریه چاپ و منتشر می گردد در واقع کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... (کپی رایت) را به ناشر محول می نماید.

جهت سرعت بخشیدن به مراحل بررسی و چاپ، ضروری است کلیه مقالات ارسالی خود را طبق فرمت این مجله و با رعایت راهنمای زیر ارسال نمایید. لازم به ذکر است که در صورت عدم رعایت فرمت مجله، مقاله جهت داوری ارسال نخواهد شد.

راهنمای نگارش مقاله

1. مقاله به زبان فارسی و در نرم افزار مایکروسافت ورد ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۷ و حداکثر در ۲۰ صفحه تدوین شود.

2. حروفچینی مقاله با رعایت حاشیه 5/2 سانتیمتر از بالا و پایین و ۲ سانتیمتر از راست و چپ و با فاصله خطوط 1 سانتیمتر انجام شود.

3. متن اصلی‌ مقاله به‌صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Nazanin و در اندازهpt ۱۲ و با قلم انگلیسیTimes New Roman در اندازهpt ۱۱ تنظیم شود.

4. عنوان مقاله با قلم B Nazanin ضخیم با اندازه pt۱۲ و اسامی نویسندگان مقاله با قلم B Nazanin ضخیم با اندازه pt۱۱ تهیه شود.

5. چکیده فارسی مقاله حداکثر در۲۵۰ کلمه و با قلم B Nazanin در اندازه pt۱۱ و چکیده انگلیسی‌ با قلم Times New Roman در اندازه pt۱۱ تنظیم شود.

6. عناوین مقاله بجز چکیده باید به‌ترتیب شماره‌گذاری شوند؛ به نحوی که عناوین اصلی‌ و عناوین فرعی زیر هر عنوان مشخص شود و شماره‌گذاری با عدد، خط‌تیره و نقطه انجام گیرد. عناوین مقاله با قلم B Nazanin ضخیم با اندازه pt۱۲ تهیه شود.

مثال:

۱-

1-1-

1-2-

1-2-1-

7. تمام صفحات مقاله باید دارای شماره صفحه به زبان فارسی باشد.

8. تمام جداول، نمودارها و عکس‌ها دارای عنوان، شماره و منبع بوده و در متن مقاله به شماره آنها در محل مورد استفاده اشاره شود. از ارسال جداول و نمودارها به‌صورت تصویر خودداری نمایید. عنوان نمودارها، عکس‌ها و جداول با قلم (فونت) B Nazanin و با اندازه pt11 تنظیم شود.

9. ضروری است تا تمام اطلاعات جداول مقاله به زبان فارسی و با فونت قلم (فونت)B Nazanin و با اندازه pt11 تنظیم شود.

نحوه نگارش و چیدمان مطالب

مقاله ارسالی‌ شما باید دارای موارد زیر باشد:

1. صفحه اول:

صفحه اول مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

-          عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانواد‌گی نویسندگان و تعیین نویسنده مسئول در پانویس.

-          چکیده: شامل حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ کلمه که در عین اختصار حاوی هدف، روش کار و نتایج اصلی باشد.

-          کلید واژه: حداقل ۳ و حداکثر ۵ کلمه که با کاما (،) از هم جدا شده باشد.

-          طبقه‌بندی JEL که از وب‌سایت اینترنتی زیر قابل استخراج است:

http://www. aeaweb. org/jel/jel_class_system. php

2. صفحات دیگر مقاله باید به‌طور دقیق شامل عناوین مقدمه، مبانی نظری، پیشینه پژوهش، مدل و روش برآورد آن، داده‌ها و نتایج تجربی‌، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

3. صفحه پایانی مقاله نیز باید در برگیرنده چکیده انگلیسی مقاله، ترجمه انگلیسی کلید واژه‌ها و فهرست منابع به لاتین باشد.

چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع

     کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین هم در متن و هم در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  اولین نگارنده مرتب ‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In persian) قید ‌شود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول- نقطه ";" استفاده می‌شود مانند:

(Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith & Samuel, 2009). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام ‌می‌گیرد و اسامی فارسی نیز باید به لاتین و سال شمسی به میلادی برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت: (Smith (1999)،  Smith &  Samuel (2009 و (Samuel et al. (2008) انجام ‌شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. روز و ماه باز یابی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد (مانند 2008  Retrieved September 3 ) نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم کج (Italic) ذکر شوند. نام کتاب،  عنوان پروژه‌ها و مقالات غیر از مجلات علمی نیز با قلم کج ذکر می‌شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. 

منابع

 نحوه رفرنس­دهی مقالات علمی انگلیسی(یک اسم، دو اسم و بیش از دو اسم):

References

Islam, S. (2001) Concentration of international trade in hightechnology products. Applied Economics Letters, 8: 95-97.

Pajooian, J. and Lashkaryzadeh, M. (2010). An Investigation of The Effective Factors on the Relationship Between Economic Growth and Environmental Quality. Quarterly Journal of Iranian Economic Researches, Fourteenth, 42(14), 169-188. (In Persian)

Banterle, A. and Carraresi, L. (2007) Competitive performance analysis and European Union trade: The case of the prepared swine meat sectorFood Economics, Acta Agricult Scand C, 4: 159-172.

Brasili, A., Epifani, P. and Helg, R. (2000) On the dynamics of trade patterns, De Economist, 2: 233-157.

نحوه رفرنس­دهی منابع اینترنتی

Food and Agriculture Organization (FAO). (2013) .

راهنمای پرداخت هزینه

- هزینه داوری مقالات رایگان می باشد.

هزینه چاپ مقاله در مجله توسعه و اقتصاد نهادی برای هر صفحه برابر  25 هزار تومان می باشد.

 

توجه

چنانچه مقاله ارسالی با توجه به فرمت تهیه نشده باشد، مقاله به هیچ عنوان در فرآیند داوری قرار نگرفته و به نویسنده عودت داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که فایلی که با عنوان مقاله کامل برای داور ضمیمه میشود میبایست فاقد نام نویسنده/ نویسندگان باشد.

امیدواریم نویسندگان محترم ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایند.

دانلود فرم تعهد نامه به سردبیر

دانلود فرم تعارض منافع نویسندگان