نویسنده  و افرادی فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیات تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول کرده و  در آن به توافق رسیده باشند . این منشور تعهدنامه ‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت ‌های مربوط به چاپ مقالات در نشریه را ترسیم می ‌کند تا از بروز تخلفات آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقالات پیشگیری نماید.

 

وظایف نشریه

 1- پایبندی به منشور اخلاقی: متولیان نشریات از جمله مدیرمسئول،‌ سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و... باید ضمن توافق نسبت به قوانین و منشور اخلاقی  نشریه، پایبندی عملی خود را نسبت به آن نشان دهند.

 2- حفظ مالکیت معنوی: قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی و علمی باید توسط نشریه رعایت شده و حق افراد به هنگام انتشار محفوظ باشد.

 3- تصمیم‌گیری منصفانه: تصمیم گیری درباره چاپ مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و... نویسندگان انجام شود.

4- محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند، مانند مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال از جمله داوران، مشاوران، ویراستاران باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
5- ارزیابی مخفی: نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و به عکس. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و به عکس.

 

وظایف و تعهدات نویسندگان

1- مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

2- مقالات ارائه‌شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه‌کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده‌ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

3- مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

4- ‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ‌شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

5- نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

6- نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آن‌ها را با ارجاع‌دهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

7- نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مولف افتخاری» و حذف « مولف واقعی» خودداری شود.

8- نویسنده مسئول مقاله موظف است از این‌که همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.

9- ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.

10- نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

11- ‫هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط‌زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر‌شده باشد.

 سرقت علمی:

ثبت مقاله در سامانه نشریات مؤسسه توسط نویسنده مسئول صورت می‌گیرد. همه نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. نشریه موظف به احراز اصالت مقاله است. در صورت احراز عدم اصالت مقاله و سرقتی بودن آن، نشریه بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی، با توجه به میزان سرقت علمی، برخوردهای قانونی زیر را پی‌گیری خواهد کرد:
1- مقاله رد خواهد شد. در صورت چاپ، از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.
2- اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریات مؤسسه قرار خواهد گرفت.
3- پی‌گیری قضایی و حقوقی برای نشریه محفوظ خواهد بود.

4- طی یک نامه رسمی، پرونده سرقت علمی به دانشگاه مربوط و یا محل خدمت محقق اطلاع رسانی خواهد شد.

 

وظایف داوران

1- کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است.

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.

 3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

 4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.